Phát hiện sớm
có thể cứu mạng
sống của quý vị!

Phát hiện sớm
có thể cứu mạng
sống của quý vị!

Bởi vì việc sàng lọc có thể xác định ung thư ở giai đoạn sớm nhất và có khả năng chữa trị. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư khuyến nghị khám sàng lọc ung thư định kỳ cho nhiều người. Hãy chịu trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và lên lịch khám sàng lọc ngay hôm nay.

Bởi vì việc sàng lọc có thể xác định ung thư ở giai đoạn sớm nhất và có khả năng chữa trị. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư khuyến nghị khám sàng lọc ung thư định kỳ cho nhiều người. Hãy chịu trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và lên lịch khám sàng lọc ngay hôm nay.

Nhiều người đã trì hoãn việc khám sàng lọc ung thư trong đại dịch COVID-19.

Cập nhật các sàng lọc được khuyến nghị là điều cần thiết để chủ động duy trì sức khỏe của quý vị. Sàng lọc ung thư đang được tiến hành tại các địa điểm an toàn, thuận tiện. Sàng lọc ung thư đang được thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để đảm bảo an toàn cho quý vị.

Nhiều người đã trì hoãn việc khám sàng lọc ung thư trong đại dịch COVID-19.

Cập nhật các sàng lọc được khuyến nghị là điều cần thiết để chủ động duy trì sức khỏe của quý vị. Sàng lọc ung thư đang được tiến hành tại các địa điểm an toàn, thuận tiện. Sàng lọc ung thư đang được thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để đảm bảo an toàn cho quý vị.

Thực hiện bước quan trọng đầu tiên và đặt lịch hẹn khám sàng lọc cho quý vị.

Hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí của Time to Screen để tìm hiểu cách tìm các tùy chọn kiểm tra tại địa phương ngay hôm nay. Các chuyên gia có thể trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt và giúp quý vị tìm một chương trình hoặc địa điểm sàng lọc thuận tiện.

Nhân viên của “Time to screen” không phải là nhân viên y tế và không thể cung cấp tư vấn y tế. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách đặt lịch hẹn và tìm các lựa chọn sàng lọc ung thư thuận tiện trong cộng đồng của quý vị. Chúng tôi không thể giới thiệu trực tiếp hoặc lên lịch hẹn đến các bác sĩ, cơ sở y tế hoặc dịch vụ cụ thể. Thông tin trên trang web hoặc tài liệu của “Time to Screen” không nhằm được sử dụng để tự chẩn đoán hoặc thay thế các dịch vụ của một chuyên gia y tế.

Thực hiện bước quan trọng đầu tiên và đặt lịch hẹn khám sàng lọc cho quý vị.

Hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí của Time to Screen để tìm hiểu cách tìm các tùy chọn kiểm tra tại địa phương ngay hôm nay. Các chuyên gia có thể trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt và giúp quý vị tìm một chương trình hoặc địa điểm sàng lọc thuận tiện.

Nhân viên của “Time to screen” không phải là nhân viên y tế và không thể cung cấp tư vấn y tế. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách đặt lịch hẹn và tìm các lựa chọn sàng lọc ung thư thuận tiện trong cộng đồng của quý vị. Chúng tôi không thể giới thiệu trực tiếp hoặc lên lịch hẹn đến các bác sĩ, cơ sở y tế hoặc dịch vụ cụ thể. Thông tin trên trang web hoặc tài liệu của “Time to Screen” không nhằm được sử dụng để tự chẩn đoán hoặc thay thế các dịch vụ của một chuyên gia y tế.

An toàn trong quá trình COVID

COVID-19 có nghĩa là mọi người phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giữ an toàn. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên tại các cơ sở sàng lọc ung thư trên toàn quốc đang thực hiện các bước bổ sung để giữ an toàn cho bệnh nhân của họ bằng cách tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Khi lên lịch hẹn, hãy hỏi nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ đang thực hiện những biện pháp phòng ngừa nào và làm rõ những điều quý vị sẽ cần làm trước cuộc hẹn để được bảo vệ.

An toàn trong quá trình COVID

COVID-19 có nghĩa là mọi người phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giữ an toàn. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên tại các cơ sở sàng lọc ung thư trên toàn quốc đang thực hiện các bước bổ sung để giữ an toàn cho bệnh nhân của họ bằng cách tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Khi lên lịch hẹn, hãy hỏi nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ đang thực hiện những biện pháp phòng ngừa nào và làm rõ những điều quý vị sẽ cần làm trước cuộc hẹn để được bảo vệ.

Time to Screen là dịch vụ phối hợp giữa tổ chức phi lợi nhuận CancerCare và Liên minh Ung thư Cộng đồng (Community Oncology Alliance, COA) để khuyến khích mọi người kiểm soát sức khỏe của mình bằng cách thực hiện các lần khám sàng lọc ung thư theo khuyến nghị.

Time to Screen là dịch vụ phối hợp giữa tổ chức phi lợi nhuận CancerCare và Liên minh Ung thư Cộng đồng (Community Oncology Alliance, COA) để khuyến khích mọi người kiểm soát sức khỏe của mình bằng cách thực hiện các lần khám sàng lọc ung thư theo khuyến nghị.